Påmelding til Mopedkurs Kr. 3800

Husk å ta med signert avtale bekreftelse fra dine foresatte.
(Avtale dokumentet finner du nedenfor til venstre på denne siden. Les øvrig info på denne siden nøye!)
Fremmøte sted er Holmlia senter vei 1B, Oslo syd trafikkskole eller på ditt hjemsted hvis dette avtales skriftlig.
Ved spørsmål ring 22615070, eller mobil 91775667, Email firmapost@oslosyd.no

Navn:
Gate:
Postnr./poststed:
Email:
Mobil:
Melding:
 
 1. Du må ha med Trafikal grunnkurs bevis + ID med bilde
 2. Krav til bekledning under opplæring (Utdrag fra lærerplan M 146 side 17)
  For øvingskjøring mot vederlag i klasse M 146 skal eleven i tillegg til påbudt
  • styrthjelm, (hjelm som er godkjent)
  • benytte visir eller briller
  • hansker
  • fottøy som er egnet til kjøring på moped.
 3. Fra skolen anmodes det om å ta med regntøy og varme klær.