Sikkerhets kurs på vei
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Dette kurset er på i alt 13 timer. Det har fire deler:

  • Del 1 Bilkjøringas risiko
  • Del 2 Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring
  • Del 3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
  • Del 4 Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt burde du vere god nok til å greie praktisk førerprøve før du tek dette kurset!

Gjennom kurset skal du videreutvikle
forståing for risikoen ved bilkjøring
evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
evne til å vurdere deg selv som fører

Kurset er i alt på 13 undervisningstimer.

Kurset skal begynne med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko med inntil 16 elever.

Hver elev skal deretter ha 5 timer praktisk øving i landevegskjøring og forbikjøring. Det kan være inntil 2 elever i bilen samtidig.

Tredje del er 4 timer undervisning i kjøring i variert trafikkmiljø. Av dette skal hver elev ha minst 3 timer praktisk øving. Det kan være inntil 2 elever i bilen samtidig. Resterende tid benyttes til planlegging og oppsummering av denne delen.

Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom med inntil 16 elever.