Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs (17 timer)

Før du kan begynne å øvings kjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.
Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen
Det er på 17 timer og felles for alle klasser.
Kurset skal gi grunnleggende forståelse for kva det innebærer å være fører

For å ta kurset
må du vere minst 15 år, eller gå i 10. klasse. Både offentlig skole og trafikkskoler gjennomfører grunnkurs.

Førerkort fra før?
Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs

Bevis
Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvings kjøre
Beviset er gyldig til og med 31. januar året etter at du får det.
Du må ha gjennomført mørkekjøring før denne datoen, og fornye beviset på en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen
Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mistar du retten til å øvings kjøre.
Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvingskjører privat

Innhold
Trafikkopplæringa
Grunnleggende forståing for trafikk
Mennesket i trafikken
Øvingskjøring og kjøreerfaring
Førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Mørkekjøring

Er du over 25?
Då er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs
Førstehjelp og mørkekjøring som er likevel obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven
NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvingskjører
Sist oppdatert: 31. mars 2011