Kurset kjøres fortløpende ved minimum 10 deltagere – Max 16. Ved spørsmål ring 22615070, Email firmapost@oslosyd.no Fremmøte sted er Holmlia senter vei 1B, Oslo syd trafikkskole

Påmelding til Mørkekjøring

Navn:
Gate:
Postnr./poststed:
Email:
Mobil:
Melding:
 

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs. Du skal lære om kjøring i mørke, og forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved riktig lysbruk og adferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

I den lyse årstiden er det umulig å ta mørkekjøring, derfor kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvelseskjøre uten å ha tatt mørkekjøringa. Men du må passe på å ta mørkekjøring før utløpsdatoen på beviset for rett til å øvelseskjøre går ut 31. januar påfølgende år.

Beviset får du etter fullført trafikalt grunnkurs
Etter at du har tatt mørkekjøringa får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan fortsette øvelseskjøringa.
Dette beviset har ingen tidsbegrensning.
Tar du ikke mørkekjøringa før 31. januar mister du retten til å øvelseskjøre

Mørkekjøringa er en viktig del av kjøreopplæringa som alle bør så tidlig som mulig, derfor er regelverket utformet slik. Tok du trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009 er det ingen tidsbegrensning på beviset ditt.

– Ulykkesstatistikken viser at det er de unge førerne som har mest bruk for et slik kurs. Dessuten mener vi at personer over 25 år har blitt så modne at innholdet i trafikalt grunnkurs ikke er like relevant, sier Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Intensjonen med trafikalt grunnkurs var at det skulle være en innføring i trafikken som system for unge som skulle ta lappen for første gang.

Før man kan ha oppkjøring må man, uansett alder, ha kurs i førstehjelp og mørkekjøring. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 16. mars og 1. november, gis det utsettelse på mørkekjøringen til 31. januar året etter.