FØRSTEGANGSSØKNAD om FØRERKORT (Klikk på bilde, søknaden går via internett)
 
SØKNAD OM FØRERKORT (Klikk på bilde, last ned, fyll ut, send inn)

Søknadspapirer leveres på internett www.vegvesen.no eller sendes eller leveres til Statens vegvesen, Trafikkstasjonen, snarest etter påbegynt opplæring.

 
Post adresse:
Risløkka Trafikkstasjon
Postboks 342 Økern
0513 OSLO
Postadresse:
Follo Trafikkstasjon
Postboks 55
1441 DRØBAK
 
Besøksadresse:
Østre Aker vei 50
Besøksadresse:
Liomaaveien 9
 
TLF: 815 22 000 Felles nr. for Østlandet

Fyll ut søknaden med FULLT navn og adresse og HELE personnummeret (11 siffer)
LEGEATTEST hvis dette kreves, eventuelt SYNSATEST fra godkjent optiker i stedet for fullstendig legeattest. (Fra 1. aug. 1993 godtas dette ved rene brytningsfeil.)

FØRERKORTGEBYRER:
Gebyrene betales til Trafikkstasjonen i god tid før teori eller praktisk prøve.
Du kan også betale noen dager i forveien hvis det passer best.

NB!!… Har du førerprøve på en lørdag MÅ gebyret betales SENEST fredag innen kl. 15.00
Kvittering for betalt gebyr framvises for sensor før prøven tar til.

 
GEBYRER TIL BILTILSYNET
PRISER

OFF. GODKJENT LEGITIMASJON MED BILDE MÅ MEDBRINGES VED TEORI OG PRAKTISK PRØVE.
Foto til førerkort tas i fotoboks på stedet og koster kr. 65,-.

BESTÅTT TEORI PÅ TRAFIKKSTASJONEN ER GYLDIG I 3. ÅR.

LYKKE TIL …
Mvh
OSLO SYD TRAFIKKSKOLE AS